تولدی دیگر

زندگی آبکی
نویسنده : بابای حسین کوچولو - ساعت ٤:٠٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٩
 

از طبیعت بیاموزیم

 

سؤال : به نظر شما اگر دو قطره آب کنار هم قرار بگیرند چه می کنند؟

جواب : آنها تصویر قطره دیگر را در خود دیده و به هم می پیوندند و یک قطره بزرگتر را تشکیل می دهند.

سؤال : اگر چند پاره سنگ به هم نزدیک شوند چه می کنند؟

جواب : شاید تصویر سنگ دیگر را تا حدودی در خود ببینند!اما آنها هیچگاه با هم یکی نمی شوند!!!

 

 

هر چه سخت تر و قالبی تر باشیم فهم دیگران برایمان مشکل تر و در نتیجه احتمال بزرگتر شدنمان کمتر خواهد بود.

 

مهارتهایی که ما را در جهت آرامش ، بزرگوارتر و اجتماعی تر شدن کمک خواهد کرد را از یاد نبریم:

-         نرمی

                    -         بخشش

                                            -         مدارا

                                                                -         پشتکار

 

 

سوال : حالا به نظر شما کدامیک سخت تر و مقاوم ترند؟ آب یا سنگ؟

جواب :

 _ اگر تخته سنگ از کوه سرازیر شودو به مانعی برخورد کند چه اتفاقی رخ میدهد؟

 

 

1-     اگر مانع کوچک باشد از روی آن عبور میکند.

2-     اگر مانع متوسط باشد آن را در هم میشکند.

3-     اگر مانع بزرگتر باشد تخته سنگ پشت آن می ایستد تا تقدیر بعدی چه باشد !!!

 

اما آب چه میکند؟

1-     ابتدا سعی میکند مانع را با خود همراه کند.

2-     اگر نتوانست آنگاه بدون دردسر به دنبال فرار از کوچکترین روزنه می گردد.

3-     و اگر نتوانست صبر میکند تا به اندازه کافی قوی شود آنگاه یا از روی مانع عبور میکند و یا آن را درهم میشکند.

آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ به مراتب سرسخت تر و در رسیدن به هدف خود لجوجتر و مصمم تر است.

سنگ پشت اولین مانع جدی می ایستد ولی آب راه خود را در دل نرمی و گذشت جستجو میکند.

 

گاهی لازم است کوتاه بیاییم،

گاهی لازم است نگاهمان را به سمت دیگر بدوزیم.

صبور باید بود اما مصمم.