شمارش معکوس ...

 

گیریم که من دعای روزانه رو به روز نکنم و از مطرح کردنش دلم به درد بیاد!!!

آیا تاثیری داره و سفره به زودی جمع نمیشه ؟؟؟؟

/ 2 نظر / 34 بازدید
خانوم گل

رمضان میرود و میبرد از کف دل ما آنکه یکماه صفا یافت از او محفل ما رمضان عقده گشا بود گنهکاران را وای اگر او رود و حل نشود مشکل ما حال که ای ماه خدا ، میروی آهسته برو که ندانی چه کند رفتن تو با دل ما التماس دعااااااااااااااااااااااااااا