اربعین شهادت سرور و سالار شهیدان و یاران باوفایش تسلیت باد.

 

اصلاًحسین جنس غمش فرق می کند
این راه عشق پیچ وخمش فرق می کند
اینجاگدا همیشه طلبکار می شود
اینجا که آمدی کرمش فرق می کند

شاعر شدم برای سرودن برایشان
این خانواده، محتشمش فرق می کند
"صد مرده زنده می شود از ذکر یا حسین"
عیسای خانواده دمش فرق می کند

از نوع ویژگی دعا زیر قبه اش
معلوم می شود حرمش فرق می کند
تنها نه اینکه جنس غمش جنس ماتمش
حتی سیاهی علمش فرق می کند..

/ 1 نظر / 22 بازدید
ح.س

آبروی حسین به کهکشان می ارزد / یک موی حسین بر دو جهان می ارزد گفتم که بگو بهشت را قیمت چیست / گفتا که حسین بیش از آن می ارزد . . التماس دعا