دوست داشتن و دوست داشته شدن

دوست داشتن و دوست داشته شدن 

غریب است دوست داشتن.

و عجیب تر از آن استدوست داشته شدن...

وقتی می‌دانیم کسی با جان و دل دوستمان دارد...

و نفس‌ها وصدا و نگاهمان در روح و جانش ریشه دوانده؛

به بازیش می‌گیریم؛ هر چه اوعاشق‌تر، ما سرخوش‌تر، هر چه

او دل نازک‌تر، ما بی رحم ‌تر.

تقصیر از ما نیست؛

تمامیِ قصه هایِ عاشقانه، اینگونه به گوشمان خوانده شده‌اند.

دکتر علیشریعتی

..........................................................................................

 هر شاخه از این گل رز ١٠٠ دلار قیمت دارد

     

           

/ 9 نظر / 4 بازدید
الهه

هزار تا لایک واسه این متن دکتر و هزارتا هم واسه شما که پستش کردید.[هورا]

یاسمن

امان از این داستان های عاشقانه

atena

100دلار یهنی چند تومن اونوخت[مغرور][نیشخند]

atena

بسوزه پدر عاشقی[خنده][نیشخند]

atena

آپم[لبخند][گل][پلک]

atena

خو اییییییییی107000 تومن یعنی چقدر؟ پلایت پلایته دیگه مسی و مشکی نداره! در امد اجانس خوبه؟[نیشخند]

بهزاد

يک شبي مجنون نمازش را شکست بي وضو در کوچه ليلا نشست عشق آن شب مست مستش کرده بود فارغ از جام الستش کرده بود سجده اي زد بر لب درگاه او پر زليلا شد دل پر آه او گفت يا رب از چه خوارم کرده اي بر صليب عشق دارم کرده اي جام ليلا را به دستم داده اي وندر اين بازي شکستم داده اي نشتر عشقش به جانم مي زني دردم از ليلاست آنم مي زني خسته ام زين عشق دل خونم مکن ، من که مجنونم تو مجنونم مکن مرد بازي این دمن نيستم اين تو و ليلاي تو ... من نيستم گفت: اي ديوانه ليلايت منم در رگ ، پنهان و پيدایت منم سال ها با جور ليلا ساختي من کنارت بودم و نشناختي عشق ليلا در دلت انداختم صد قمار عشق يک جا باختم کردمت آواره ی صحرا نشد گفتم عاقل مي شوي اما نشد سوختم در حسرت يک يا ربت غير ليلا برنيامد از لبت روز و شب او را صدا کردي ولي ديدم امشب با مني گفتم بلي مطمئن بودم به من سرميزني در حريم خانه ام در ميزني

بهزاد

این عکس هایی که از گل رز گذاشتین من یاد رمان راز گل رز نوشته صدیقه احمدی انداخت [افسوس]