خودتو نخود هر اشی نکن


روزی گاوی پاش میشکنه دیگه نمی تونه بلند شه و راه بره برای همین کشاورز دامپزشک میاره.


دامپزشک میگه اگه تا 3 روز گاو نتونه رو پاش بایسته گاو رو بکشید.


گوسفند اینو میشنوه و میره پیش گاو میگه بلند شو بلند شو ....

اما گاوهیچ حرکتی نمیکنه...


روز دوم باز دوباره گوسفند بدو بدو میره پیش گاو میگه بلند شو بلند شو رو پات بایست باز گاو هر کاری میکنه نمیتونه بایسته رو پاش !!!


روز سوم دوباره گوسفند میره میگه سعی کن پاشی وگرنه امروز تموم بشه نتونی رو پات وایسی دامپزشک گفته باید کشته شی،


گاو با هزار زور پا میشه. صبح روز بعد کشاورز میره در طویله رو باز میکنه و میبینه گاو رو پاش وایساده از خوشحالی بر میگرده میگه گاورو پاش وایساده !!!


جشن میگیریم... گوسفند رو کباب کنید!


نتیجه اخلاقی:
خودتو نخود هر اشی نکننیشخند

/ 6 نظر / 24 بازدید
مرهم

[خنده] خیلی جالب بود و پند اموز

دختر انتظار

نظرات تایید نمی شوند ؟ یا بعد از تایید فعال نمی شوند ؟ یا قابل رویت نیستند؟ یا مشکل منکراتی دارند؟ یا...............................

محقق

عرض سلام و احترام خدمت شما بزرگوار/پست توبه نصوح شما را مطالعه کردم بسيار جذاب و اموزنده بود.مويد باشيد.

بیداد

سلام استاد غمگینم! خیلی غمگینم!! خیلی خیلی غمگینم!!! برام دعا کن! برام خیلی دعا کن!! برام خیلی خیلی دعا کن!!![ناراحت][گریه]

عسل

در هر حالت که این گاوه می مرد...به نظرم داستان زیاد با نتیجش همخونی نداشت!!

حورا

با مزه بود ... [تایید]