فرشته و پهلوان ... !!!

فرشته کنار بسترش آمد و قرصی نان برایش آورد و گفت:چیزی بخور، پهلوان رنجور! سال هاست که چیزی نخورده ای، گرسنگی از پا درت می آورد. ما چیزی نمی خوریم، چون فرشته ایم و نورمی خوریم. تو اما آدمی و آدم ها بسته نان و آبند.

پهلوان رنجور لبخند زد، تلخ و گفت: تو فرشته ای و نور می خوری؛ ما هم آدمیم و گاهی به جای نان و آب، غیرت می خوریم تو اما نمی دانی غیرت چیست؛ زیرا آن روز که خدای غیور، غیرت را قسمت می کرد، تو نبودی و ما همه غیرت آسمان را با خود به زمین آوردیم.

فرشته گفت: من نمی دانم این که می گویی چیست؛ اما هرچه که باشد ضروری نیست. چون گفته اند که آدم ها بی آب و بی نان می میرند؛ اما نگفته اند که برای زندگی در زمین غیرت لازم است!

پهلوان گفت: نگفته اند تا آدم ها خود کشفش کنند. نگفته اند تا آدم ها روزی بپرسند چرا آب هست و نان هست و زندگی نیست؟نگفته اند تا آدم ها بفهمند آب را از چشمه می گیرند و نان را از گندم، اما غیرت را از خون می گیرند و از عشق و غرور.

فرشته چیزی نگفت. چون نه از عشق چیزی می دانست و نه از خون و نه از غرور. فرشته تنها نگاه می کرد.

پهلوان به فرشته گفت: بیا این نان را با خودت ببر، هیچ نانی دیگر ما را سیر نخواهد کرد. ما به غیرت خود سیریم.

فرشته رفت. فرشته نان را با خود به آسمان برد و آن را بین فرشته ها قسمت کرد و گفت: این نان را ببویید. این نان متبرک است. این نان به بوی غیرت یک انسان آغشته است.

عرفان نظرآهاری (از کتاب دو روز مانده به پایان جهان)

/ 5 نظر / 27 بازدید
دخترخاله ها

سلام. خوبین؟ نوشته های خانم نظر آهاری رو دوست داریم... راستی میخواستیم خواهش کنیم ازتون تا اون کامنتی که برای پست خوزستان گذاشتید و به ماهشهر اشاره کردید رو کپیش رو به صورت عمومی بذاریم در نظرات.راستش رو بخواید اونجا از اون جاهای بودکه میخواستیم راجع بهش بنویسیم اما دیگه دیدیم مطلب خیلی طولانی میشه و از طرف دیگه ی هم اون حرفها رو در استان ایلام زده بودیم و البته متاسفانه این حرفها در تمام پستهای استان های محروم باید تکرار بشن.پس حالا که ما ننوشتیم و شما نوشتید بذارید عمومی بشه تا بقیه بخونن و اگه نمیدونن بدونن و اگه میدونن براشون باز تکرار بشه. باز هم ممنون از همسفریتون.البته به استثنای امروز که میزبان بودید[چشمک] تا درودی دیگر بدرود[گل]

بيداد كرمانشاهي

[خمیازه][قهر]

غزلی در باران

بتاز اسب خودت را ولی مراقب باش که شرط ِ بردن بازی سلامت شاه است [گل][گل]

h

خیلی قشنگ بود ممنون .........[دست]